Κεντρική Ορώδης Αμφιβληστροειδοπάθεια

Γλαύκωμα
Γλαύκωμα
22 Ιουλίου 2017
Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια
Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια
24 Ιουλίου 2017

Η Κεντρική Ορώδης Αμφιβληστροειδοπάθεια (ΚΟΑ), είναι μια πάθηση που επηρεάζει την ωχρά κηλίδα.
Οι ακριβείς αιτίες που την προκαλούν δεν είναι γνωστές, αλλά το άγχος και η συναισθηματική φόρτιση είναι σίγουροι προδιαθεσικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως επίσης η χρήση κορτικοστεροειδών.
Η νόσος είναι πιο συχνή σε νέους και μεσήλικες άνδρες.

Στην τυπική της μορφή η Κεντρική Ορώδης Αμφιβληστροειδοπάθεια (ΚΟΑ) εκδηλώνεται με αιφνίδια θόλωση της όρασης στο ένα μάτι. Ο ασθενής βλέπει παραμορφωμένα,σκοτεινά και τα χρώματα ξεθωριασμένα. Η επιδείνωση της οπτικής οξύτητας είναι ήπια η οποία βελτιώνεται με τη χρήση συμβατικών γυαλιών και η νόσος υπoστρέφεται εντός μερικών μηνών.

Στην φυσαλιδώδη μορφή της Κεντρικής Ορώδους Αμφιβληστροειδοπάθειας (ΚΟΑ) πολλαπλές ορώδεις αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα συνοδεύονται από συλλογή υγρού κάτω από την ωχρά κηλίδα και έντονη μείωση της οπτικής οξύτητας.
Η εφαρμογή φωτοδυναμικής θεραπείας, θερμικού laser ή ενδοβολβικών ενέσεων βοηθούν στην πορεία της νόσου.
Συνιστάται συστηματική χρήση ειδικών γυαλιών για αισθητή βελτίωση της όρασης.

Newsletter

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;