Ιδιοπαθής Πολυποειδής Χοριοειδική Αγγειοπάθεια

Τεστ Amsler
Έλεγχος Ωχράς Κηλίδας – Πίνακας Amsler
19 Δεκεμβρίου 2017
Μαρτυρίες- Ruth Ella Jerome
Ruth Ella Jerome
12 Μαρτίου 2018

Η ιδιοπαθής πολυποειδής χοριοειδική αγγειοπάθεια (PCV) είναι μια σπάνια-και μέχρι σήμερα άγνωστης αιτιολογίας-νόσος η οποία επηρεάζει ανθρώπους μέσης ηλικίας 50-65 ετών.Εμφανίζεται με αιφνίδια ελάττωση της όρασης και στα δύο μάτια.

Η νόσος χαρακτηρίζεται από πολυποειδείς διογκώσεις(ανευρίσματα) συνήθως στην περιοχή της ωχράς κηλίδας και λιγότερο συχνά στην περιθηλαία περιοχή, που εμφανίζουν έντονη διαρροή ή/και αιμορραγία.
Αυτές οι πολυποειδείς αλλοιώσεις είναι υπεύθυνες για την καταστροφή των φωτοϋποδοχέων και επηρεάζουν πολύ την οπτική οξύτητα του ασθενή.
Σε ελάχιστες περιπτώσεις γίνεται αυτόματη απορρόφηση της εξίδρωσης και της αιμορραγίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται φωτοδυναμική αγωγή, αντιαγγειογενετικές ενδοβολβικές ενέσεις και παράλληλη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης.

Τα βοηθήματα χαμηλής όρασης επιλέγονται, συνταγογράφονται και παρέχονται αποκλειστικά από την ειδική στη χαμηλή όραση Οπτομέτρη. Τα ειδικά γυαλιά χαμηλής όρασης επιτρέπουν στον ασθενή να επιστρέψει στις καθημερινές ασχολίες του, ενώ συγχρόνως εκπαιδεύουν και βελτιώνουν την εναπομείνασα όραση.

Newsletter

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;